سرمایه گذاری و اشتغال زایی

برای راه اندازی فاز اول این کارخانه که برای یکصد نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال می کند، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری ارزی و ۱۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی صورت گرفت.