تولید کاغذهای مولتی لایر با تکنولوژی روز

این واحد تولیدی که ظرفیت تولید بیش از سه میلیارد عدد پاکت در سال را دارد در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع قرار دارد.