تیم فروش و پشتیبانی

با توجه به اهمیت پشتیبانی از فروش، و پیگیری ها از آغاز پروسه سفارش تا نهایی شدن فرایند تولید، این شرکت با استفاده از تیم متخصص فروش و پشتیبانی آمادگی تجزیه و تحلیل در دارا می باشد:

  • مشتری یابی: جستجوی مشتریان احتمالی و جدید
  • هدف گذاری: تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص زمان به مشتریان فعلی و بالقوه
  • ارتباطات: ارائه اطلاعات لازم درباره محصولات و خدمات شرکت
  • فروش: آغاز گفتگو با مشتری، نمایش دادن محصول یا خدمت، پاسخ به سوالات مشتری، غلبه بر مقاومت های مشتری و نهایی کردن فروش
  • خدمات رسانی: ارائه خدمات مختلف به مشتریان از قبیل مشاوره درباره مشکلات احتمالی مشتری، ارائه راهکارهای فنی برای استفاده بهتر از محصول، ارائه راه های درخواست کمک مالی و تسریع در ارسال محصول خریداری شده
  • جمع آوری اطلاعات جمع آوری اطلاعات لازم از بازار و کسب هوشمندی رقابتی
  • تقسیم کردن: تصمیم گیری درباره این که در زمان های کمیابی، کدام مشتری محصول را دریافت کند.