تیم طراحی

با استفاده از تیم حرفه ای طراحی صنایع بسته بندی، شرکت پدیده عرش نوین امکان مشاوره و طراحی صنایع بسته بندی جهت تولید انواع پاکت را دارا می باشد.