لمینیت

شرکت پدید عرش نوین با استفاده از دستگاه های پیشرفته و مواد مرغوب پلی اتیلن قادر به اجرای لمینیت بر روی انواع کاغذ و محصولات مشابه می باشد.