کاغذهای چندلایه

شرکت پدیده عرش نوین با استفاده از کاغذ و مواد مصرفی مرغوب قادر به تولید کاغذهای چند لایه جهت مصارف مختلف می باشد.