تاریخچه کاغذ اسپتیک

تاریخچه بسته بندی های تتراپک بنیانگزار این سیستم دکتر رابنراوزینگ سوئدی بود. وی در سال ۱۹۴۳ میلادی نوعی از بسته‌بندی را اختراع کرد که طی … “تاریخچه کاغذ اسپتیک”